A taboroboro araia tabeman n ana boki TUC......Scholarship ibukia taan takakaro

News Headlines
A taboro araia tabeman n anaboki TUC rinerine.
E tiku n arona aia boo n te ika taan bakaukau n TUC.
E na karoko i
5th Oct 2017 - Radio TV News
5th Oct 2017 - Radio TV News
New flight schedule for Kiribati.
On August 30th, Air Kiribati in partnership with Solomon Airlines will officially launches new international service connecting Tarawa with Brisbane and Honiara. We are now just weeks

Katanoata iaon Kiribati Updates radiotv netwarok.

by Online editor E a taubobonga ngkai Kiribati Updates ni butimwaai ami katanoata iaon aikai:- NGkami ake akea rekerekemi ma te karikirake ke te bitiniti:: Rekenibong Katekeraoi Katanoata nakoia ami…

katanoata

Katanoata. Te booti e tauraoi ni kabonakoaki. Iai tewana te boti te kai ae 17 te buti abwakina ma intinna te 40hp ae tauraoi ngkai ni kabonakoaki ao e kona…

E uruaki te rekoti n te u17 high jump.

By online editor E tei te rekoti ae boou mwin te nako n te takakaro I Ashakabhat I Turkmenistan n te takakaro ae te KAA iaon te kiba iroun Lataisi…

Bongin te tebobai n te aonnaaba I Kiribati.  

by Online editor. E uouoaki moan kaukan Bongin te tebobai n te aonnaba n te Bairiki square irouia kaain te YCL ma aia kamataku are kaeineti ma kanoan te bong…

Uoman ataeinaine man te In-country program ake anga aia kaunganano.

by Online editor.   Ataeinaine aikai; Nei Tenikobbuti Iannang ao Nei Tewata Anre ake a tokara aia kauoua n ririki n aia burokuraem ae te BAGCE; ngaia ake a taekina…

news 17-10-17

A taboroboro araia tabeman n ana boki TUC……Scholarship ibukia taan takakaro

News Headlines A taboro araia tabeman n anaboki TUC rinerine. E tiku n arona aia boo n te ika taan bakaukau n TUC. E na karoko i Kiribati ana kai…

RadioTv-News-5-10-17

5th Oct 2017 – Radio TV News

5th Oct 2017 – Radio TV News

E boitin te ika te nimnai

by Online editor. E a tia n ribotinaki man te tabo ni Kuakua ma i Nawerewere bwa te ika ae te nimnai are e buti ngkai ni kaboanakoaki iaon Tarawa…

TUC Bye Election Candidate

TUC Bye Election Candidate Name Sex Witnesses 1. Eritaia Tokaia M 1. Kataenano Tokaia 2. Eriuete Rooti 3. Tinabora Tairoa 2. Teimarawa Itakara M 1. Tamai Koura 2. Taribo Mautake…