• tabeua boom ake a kuneaki i Betio n te tabo ni bureitiman.
  August 18, 2014

  E KUNEAKI RIIN TE AOMATA AO TAIAN BOOM

  N te keniken are e karaoaki n te ingabong aio ni kawain te Police headquarter are I Betio, ao a kuneaki e raka iaon 300 taian boom ake bon mwiin...
 • image
  August 7, 2014

  E a oki te Golden Boy

  E kamoamoa Kiribati ae bwanin iroun ana Golden Boy Kiribati ae David Katoatau n rokona i Tarawa n te bong aio, te Kabong 6th August2014. E okirikaaki ...
 • DSC_0817
  July 4, 2014

  E waetata naba aron te mwakuri iaon te k...

  E ngae ngke angiia aomata a tokarake nanoia nakon te kainaomata n te wiki ae na roko ao te tiim ni karao kawai ae bon waakinako n ubuna ao man...
 • kiribati independence flags
  July 3, 2014

  E na waaki kanoan ana ka-35 ni kainaomat...

  E nang waaki ana program te Kainaomata : Theme:” Maurira Bon Kabwaiara” 35TH INDEPENDENCE ANNIVERSARY PROGRAMME OF EVENTS Time Event Venue...
 • DSC_0654
  June 12, 2014

  E taua te moanna North Tarawa n Pool A

  Eutan Tarawa ke North Tarawa ngaia are a rianako ana bwi imwin aia bokakano iaon te boro 2014 ni moan te namwakaina ae nako n te marae n takakaro are....

A kaukaki clinic n te tairiki iaon Tarawa Teinaninano ma Betio

By Online editor. Rongorongon Abara 19/09/2014. A kaukaki clinic n te tairiki iaon Tarawa Teinaninano ma Betio. E moa man te wiki aio ao iaan noran te kangaanga iaon te…

Kabuanibwai n irekereke ma tamaroan te kawai iaon Tarawa Teinaninano ma Betio.

By Online editor. Rongorongoron abara 18-09-14 Kabuanibwai n irekereke ma tamaroan te kawai iaon Tarawa Teinaninano ma Betio. Iaoni kawaina n toki te kangaanga iaon te kawai ma te titiraki…

Te Kete ni Kabwaia e tarauai tabeua karikirake.

By Online editor. Rongorongoron abara 18-09-14 Te Kete ni Kabwaia e tarauai tabeua karikirake. E korakora ngkai ana waaki ni kakamwakuri te botaki ae boou ae kinaaki n arana ae…

A kateaki n te bowi kambwana ma taabo ni mwakuri ake aki irii ana kainibaire KPF.

By Online editor. Rongorongoron abara 18-09-14 A kateaki n te bowi kambwana ma taabo ni mwakuri ake aki irii ana kainibaire KPF. E a waaki ngkai KPF ni kateitei n…

E korakora angin e aoraki te mumuta ao te beka nakoia ataei.

by Online editor. Rongorongoron abara 18-09-14 E korakora angin e aoraki te mumuta ao te beka nakoia ataei. Uoman ataei ake a ribotinaki man te tabo n ataei I Nawerewere…

Te kangaanaga tabeua n irekereke ma kawaran tabeua ana aobiti te tautaeka.

By Online editor. Rongorongoron abara 18-09-14 Te kangaanaga tabeua n irekereke ma kawaran tabeua ana aobiti te tautaeka. E korakora ngkai te kangaanga ni kaineti ma kawaran taian aobiti nako…

E korakora te waaki ni kateitei n te bowi iaon taekan aaba iaon Tarawa Teinaninao ma Betio.

by Online editor. Rongorongon Abara 16-09-14 E korakora te waaki ni kateitei n te bowi iaon taekan aaba iaon Tarawa Teinaninao ma Betio. E korakora ngkai te ngure irouia taani…

E kerake mwaitia irua nako Kiribati

by Online editor. Rongorongon Abara 16-09-14 E kerake mwaitia irua nako Kiribati E a korakora ngkai te roko I Kiribati irouia irua ni kabotauaki ma taai ake ngkekei ibukin te…

E rinnako ni kaawan Eita te karao kawai.

by Online editor. Rongorongon Abara 16-09-14 E rinnako ni kaawan Eita te karao kawai. E roko ngkai I Eita te mwakuri nakon kawain te botannaomata are e mwakuriaki iroun McConnell….

Iaon kawaina ni waaki te Kiribati Inter Primary School Athletics Competition.

By Online editor. Rongorongon Abara 16-09-14 Iaon kawaina ni waaki te Kiribati Inter Primary School Athletics Competition. Iai te katautau bwa ena manga karaoaki ngkai te inter school irouia kaain…