• video-400mgirls
  December 3, 2016

  Live video sessions available on KU

  4*400m Open Girls Posted by Kiribati Updates on Thursday, July 7, 2016 4*400m senior girls Posted by Kiribati Updates on Thursday, July 7, 2016 Posted...
 • tabeua boom ake a kuneaki i Betio n te tabo ni bureitiman.
  August 18, 2014

  E KUNEAKI RIIN TE AOMATA AO TAIAN BOOM

  N te keniken are e karaoaki n te ingabong aio ni kawain te Police headquarter are I Betio, ao a kuneaki e raka iaon 300 taian boom ake bon mwiin...
 • image
  August 7, 2014

  E a oki te Golden Boy

  E kamoamoa Kiribati ae bwanin iroun ana Golden Boy Kiribati ae David Katoatau n rokona i Tarawa n te bong aio, te Kabong 6th August2014. E okirikaaki ...
 • DSC_0817
  July 4, 2014

  E waetata naba aron te mwakuri iaon te k...

  E ngae ngke angiia aomata a tokarake nanoia nakon te kainaomata n te wiki ae na roko ao te tiim ni karao kawai ae bon waakinako n ubuna ao man...
 • kiribati independence flags
  July 3, 2014

  E na waaki kanoan ana ka-35 ni kainaomat...

  E nang waaki ana program te Kainaomata : Theme:” Maurira Bon Kabwaiara” 35TH INDEPENDENCE ANNIVERSARY PROGRAMME OF EVENTS Time Event Venue...

Taiwan funds AUD$600,000 for support Grant to Teatinimarawa Company Limited project

by Online editor. (by Embassy of the Republic of China (Taiwan) Sand, Gravel and agregate are basic materials for the construction of schools, houses, hospital and so forth. To meet…

E naNg waaki ana kaukuki te TUC iaon te utiboro.

      B E korakora te kakatauraoi ao tekaka wakiri iaon Tarawa Teinainano imwain kaukan te takakaro nakon te kaonobong ae imwaira aio. E taekinna te anna teaobitia man…

A tauaki mwia taan buaka irouia aia koraki i Amerika.

By Online editor. E kanakoa ana kauring ao ni bubuti temanna kaain Amerika nakoia kaain Kiribati riki ake a maeka iaon Betio bwa ngkana a boo ma te rii inanon…

Te katawanou ae raka, Ambassador Donald Lee ma taan kareke rongorngo.

By online editor. Ana katawanou te Ambassador n Taiwan ma taan kareke rongorongo i Kiribati bon ana waaki te aobiti aio ae kakaraoia nakoia taan kareke rongorongo ngkana iai taan mwakuri…

video-400mgirls
Featured Video Play Icon

Live video sessions available on KU

4*400m Open Girls Posted by Kiribati Updates on Thursday, July 7, 2016 4*400m senior girls Posted by Kiribati Updates on Thursday, July 7, 2016 Posted by Kiribati Updates on Thursday,…

KATANOATA! KATANOATA-cafe attendant at ELMA

BY Online editor. One attendant needed at ELMA CAFE. Candidate must have the following: Qualificaton:at least form 5 certificate with a passes in both Maths and English. Certificate in stewardship,…

TEEI MOA

By online editor TEEI MOA E barongaki iroun Baibuke Tauro. Man ana mwamwannano Lidy Sysener man Relationship Remedy. Makoro 1 Te aomata ae te aine e karikaki iroun te Atua…

tender tender tender

Tby online editor ETENDER! TENDER! TENDER! Outer Island Food and Water Project involves the supply and construction of rain water harvesting system on four selected islands; Beru, Tabnorth, Nonouti and…

Taiwan medical team from Mackay Memorial Hospital visit Kiribati.

by Online editor. Embassy of the Republic of China (Taiwan) Taiwan Medical Mobile Mission Fulfills its Duties Taiwan medical mobile mission dispatched by Mackay Memorial Hospital (MMH) and led by…

A tebenanko araia ana meeia Kiritimati.

by Online editor. A tia ngkai n otinako araia meeia ake a tauraoi ni kuabaia nakoai aaia botanaomata iaon te abamwakoro ae Kiritimati. N aron are e karekea ana itabon…