• vacant
  April 5, 2017

  You look for a job?

  by online editor. To the general public, there is one vacancy now exist within the Kiribati Updates media in Bairiki. The post is a reporter/editor in...
 • Job Vacancy - double palm
  March 25, 2017

  Katanoata man KPA

  by online editor. KIRIBATI PORTS AUTHORITY JOB VACANCY The Kiribati Ports Authority is pleased to invite suitably qualified persons to fill in the vac...
 • video-400mgirls
  December 3, 2016

  Live video sessions available on KU

  4*400m Open Girls Posted by Kiribati Updates on Thursday, July 7, 2016 4*400m senior girls Posted by Kiribati Updates on Thursday, July 7, 2016 Posted...
 • tabeua boom ake a kuneaki i Betio n te tabo ni bureitiman.
  August 18, 2014

  E KUNEAKI RIIN TE AOMATA AO TAIAN BOOM

  N te keniken are e karaoaki n te ingabong aio ni kawain te Police headquarter are I Betio, ao a kuneaki e raka iaon 300 taian boom ake bon mwiin...
 • image
  August 7, 2014

  E a oki te Golden Boy

  E kamoamoa Kiribati ae bwanin iroun ana Golden Boy Kiribati ae David Katoatau n rokona i Tarawa n te bong aio, te Kabong 6th August2014. E okirikaaki ...

PUB approved a reduction in domestic connection fee.

By online editor. Office of Te Beretitenti PUB approved a dramatic reduction of a new electricity domestic connection fee policy BAIRIKI, TARAWA, APRIL 24th 2017——The Government of Kiribati led by…

vacant

You look for a job?

by online editor. To the general public, there is one vacancy now exist within the Kiribati Updates media in Bairiki. The post is a reporter/editor in the news room. Qualification…

Job Vacancy - double palm

Katanoata man KPA

by online editor. KIRIBATI PORTS AUTHORITY JOB VACANCY The Kiribati Ports Authority is pleased to invite suitably qualified persons to fill in the vacant positions of; – i) One Project…

Quantum Leap Week -HE Taneti Mamau’s speech

By online editor. BERETITENTI TANETI MAAMAU’S KEYNOTE ADDRESS (On the Occasion of the OB Quantum Leap Week, 9 March 2017) Nakoia ara iruwa aika kam karineaki aika kam raonira n…

E tabeaianga Taiwan ibukin marurungiia kaain Kiribati.

By Online editor. Mauri, Te Taiwan Embassy, Taiwan Technical Mission ao Taiwan Medical Center i aon Kiribati a tabeaianga ntaai nako ibukin marurungin ma maiuraoin Te I-Kiribati. Ni moa man…

Taiwan Mobile Medical Mission to arrive in Tarawa on 23rd March 2017.

By online editor. Date: 17/03/2017 Press Release Taiwan Mobile Medical Mission is coming The first Taiwan Mobile Medical Mission in the year 2017 will arrive South Tarawa on 23 March…

Kaekan ana rongorongo BTK iroun te Tautaeka.

By online editor. Kaekaan ana rongorongo Boutokaan Te Koaua (BTK) n ana beeba ni kaongora Issue 33 ae bonginaki n 07/02/2017 ma taekana ae e kangai, “Tera mwiin ana Riboti…

Taiwan funds AUD$600,000 for support Grant to Teatinimarawa Company Limited project

by Online editor. (by Embassy of the Republic of China (Taiwan) Sand, Gravel and agregate are basic materials for the construction of schools, houses, hospital and so forth. To meet…

E naNg waaki ana kaukuki te TUC iaon te utiboro.

      B E korakora te kakatauraoi ao tekaka wakiri iaon Tarawa Teinainano imwain kaukan te takakaro nakon te kaonobong ae imwaira aio. E taekinna te anna teaobitia man…

A tauaki mwia taan buaka irouia aia koraki i Amerika.

By Online editor. E kanakoa ana kauring ao ni bubuti temanna kaain Amerika nakoia kaain Kiribati riki ake a maeka iaon Betio bwa ngkana a boo ma te rii inanon…