• video-400mgirls
  December 3, 2016

  Live video sessions available on KU

  4*400m Open Girls Posted by Kiribati Updates on Thursday, July 7, 2016 4*400m senior girls Posted by Kiribati Updates on Thursday, July 7, 2016 Posted...
 • tabeua boom ake a kuneaki i Betio n te tabo ni bureitiman.
  August 18, 2014

  E KUNEAKI RIIN TE AOMATA AO TAIAN BOOM

  N te keniken are e karaoaki n te ingabong aio ni kawain te Police headquarter are I Betio, ao a kuneaki e raka iaon 300 taian boom ake bon mwiin...
 • image
  August 7, 2014

  E a oki te Golden Boy

  E kamoamoa Kiribati ae bwanin iroun ana Golden Boy Kiribati ae David Katoatau n rokona i Tarawa n te bong aio, te Kabong 6th August2014. E okirikaaki ...
 • DSC_0817
  July 4, 2014

  E waetata naba aron te mwakuri iaon te k...

  E ngae ngke angiia aomata a tokarake nanoia nakon te kainaomata n te wiki ae na roko ao te tiim ni karao kawai ae bon waakinako n ubuna ao man...
 • kiribati independence flags
  July 3, 2014

  E na waaki kanoan ana ka-35 ni kainaomat...

  E nang waaki ana program te Kainaomata : Theme:” Maurira Bon Kabwaiara” 35TH INDEPENDENCE ANNIVERSARY PROGRAMME OF EVENTS Time Event Venue...

Katanoata man KPA

by online editor. KIRIBATI PORTS AUTHORITY JOB VACANCY The Kiribati Ports Authority is pleased to invite suitably qualified persons to fill in the vacant positions of; – i) One Project…

Quantum Leap Week -HE Taneti Mamau’s speech

By online editor. BERETITENTI TANETI MAAMAU’S KEYNOTE ADDRESS (On the Occasion of the OB Quantum Leap Week, 9 March 2017) Nakoia ara iruwa aika kam karineaki aika kam raonira n…

E tabeaianga Taiwan ibukin marurungiia kaain Kiribati.

By Online editor. Mauri, Te Taiwan Embassy, Taiwan Technical Mission ao Taiwan Medical Center i aon Kiribati a tabeaianga ntaai nako ibukin marurungin ma maiuraoin Te I-Kiribati. Ni moa man…

Taiwan Mobile Medical Mission to arrive in Tarawa on 23rd March 2017.

By online editor. Date: 17/03/2017 Press Release Taiwan Mobile Medical Mission is coming The first Taiwan Mobile Medical Mission in the year 2017 will arrive South Tarawa on 23 March…

Kaekan ana rongorongo BTK iroun te Tautaeka.

By online editor. Kaekaan ana rongorongo Boutokaan Te Koaua (BTK) n ana beeba ni kaongora Issue 33 ae bonginaki n 07/02/2017 ma taekana ae e kangai, “Tera mwiin ana Riboti…

Taiwan funds AUD$600,000 for support Grant to Teatinimarawa Company Limited project

by Online editor. (by Embassy of the Republic of China (Taiwan) Sand, Gravel and agregate are basic materials for the construction of schools, houses, hospital and so forth. To meet…

E naNg waaki ana kaukuki te TUC iaon te utiboro.

      B E korakora te kakatauraoi ao tekaka wakiri iaon Tarawa Teinainano imwain kaukan te takakaro nakon te kaonobong ae imwaira aio. E taekinna te anna teaobitia man…

A tauaki mwia taan buaka irouia aia koraki i Amerika.

By Online editor. E kanakoa ana kauring ao ni bubuti temanna kaain Amerika nakoia kaain Kiribati riki ake a maeka iaon Betio bwa ngkana a boo ma te rii inanon…

Te katawanou ae raka, Ambassador Donald Lee ma taan kareke rongorngo.

By online editor. Ana katawanou te Ambassador n Taiwan ma taan kareke rongorongo i Kiribati bon ana waaki te aobiti aio ae kakaraoia nakoia taan kareke rongorongo ngkana iai taan mwakuri…

video-400mgirls
Featured Video Play Icon

Live video sessions available on KU

4*400m Open Girls Posted by Kiribati Updates on Thursday, July 7, 2016 4*400m senior girls Posted by Kiribati Updates on Thursday, July 7, 2016 Posted by Kiribati Updates on Thursday,…