• tabeua boom ake a kuneaki i Betio n te tabo ni bureitiman.
  August 18, 2014

  E KUNEAKI RIIN TE AOMATA AO TAIAN BOOM

  N te keniken are e karaoaki n te ingabong aio ni kawain te Police headquarter are I Betio, ao a kuneaki e raka iaon 300 taian boom ake bon mwiin...
 • image
  August 7, 2014

  E a oki te Golden Boy

  E kamoamoa Kiribati ae bwanin iroun ana Golden Boy Kiribati ae David Katoatau n rokona i Tarawa n te bong aio, te Kabong 6th August2014. E okirikaaki ...
 • DSC_0817
  July 4, 2014

  E waetata naba aron te mwakuri iaon te k...

  E ngae ngke angiia aomata a tokarake nanoia nakon te kainaomata n te wiki ae na roko ao te tiim ni karao kawai ae bon waakinako n ubuna ao man...
 • kiribati independence flags
  July 3, 2014

  E na waaki kanoan ana ka-35 ni kainaomat...

  E nang waaki ana program te Kainaomata : Theme:” Maurira Bon Kabwaiara” 35TH INDEPENDENCE ANNIVERSARY PROGRAMME OF EVENTS Time Event Venue...
 • DSC_0654
  June 12, 2014

  E taua te moanna North Tarawa n Pool A

  Eutan Tarawa ke North Tarawa ngaia are a rianako ana bwi imwin aia bokakano iaon te boro 2014 ni moan te namwakaina ae nako n te marae n takakaro are....

E taketenaki SPG irouia kaain te botaki n takakaro ae te Batiketi booro

by ONline editor, . Ao e tabe naba ngkai te botaki n takakaro ae te batiketi booro ni karaoa ana kataneiai ma kaain ana tiim. N maroron te tia kaira…

A roko ana taan ibuobuoki Taekwondo mai Korea.

by ONline editor.   Aman Peace Corps man te botaki n takakaro ae te Taekwondo mai Korea are a roko n te Moanibong 5 n Tianuare iaon Tarawa. N rokoia…

E riki Taiwan bwa aia tabo aoraki ibukin te mata, te bwairi ao te taninga

by Online editor. . E katautauaki bwa e na kitana Tarawa n te Kaabong aio 8 n Tianuare temanna te aoraki are e na kaea nangin Taiwan ibukin buokan aorakina….

E na kitana Kiribati nako Nauru.

by Online editor.   E bwaro ranin matan Cheng Heng Lee (Arno) are e mwakuri I Temwaiku ni mwanangana ae te livestock n tairikin te Kanimabong 9 Tianuare n te…

E a waaki te bwaka riiti iaon Tarawa.

by Online editor, Bwaka riiti E a tia ni moanaki te bwaka riiti n te Katenibong 14 n Tianuare nakoia taan ababa ake iai aia tabo are e kabonganaaki iroun…

E taketenaki SPG irouia kaain te botaki n takakaro ae te Batiketi booro.

by Online editor.   Ao e tabe naba ngkai te botaki n takakaro ae te batiketi booro ni karaoa ana kataneiai ma kaain ana tiim. N maroron te tia kaira…

A roko ana taan ibuobuoki Taekwondo mai Korea.

by Online editor. Aman Peace Corps man te botaki n takakaro ae te Taekwondo mai Korea are a roko n te Moanibong 5 n Tianuare iaon Tarawa. N rokoia nakai…

E riki Taiwan bwa aia tabo aoraki ibukin te mata, te bwairi ao te taninga.

by Online editor.   E katautauaki bwa e na kitana Tarawa n te Kaabong aio 8 n Tianuare temanna te aoraki are e na kaea nangin Taiwan ibukin buokan aorakina….

First Aid Nakoia Kaain te High Court

by Online editor.   E a roko n tokina ana anga reirei te kaibangaki Uraura are e karaoia nakoia kaain te botaki ni mwakuri ae te Kabowi ae Rietata i…

Ana kataunari te SMEC inanon 2015.

by Online editor. Ana Makuri te SMEC ibukin te Ririki 2015 A tia kaain te karikirake are e tabe ma te kaitiaki ao te ran ae e ataaki n arana…