TUC1 inter team starts

E waakinako RKU stadium n te bong aio 4/5/2011 ana runga JSS TUC1 5 te bong imwin ana kainin KGV/EBS n ana Inter House are roko n tokina n te kanimabong ae nako.
TUC1 bon teuana ma ibuakon 3 ana reirei te tautaeka ae te JSS iaon Tarawa ma Betio.
N te ingabog aio ao e waaknaki moa man te kaukuuki n te mwaati inanon te marae man tiim aika arania n te kara aika te red,blue ao a bati riki.
Aan te rung aio bon te kakatauraoi nakon te Inter School championship are e na runaaki irouia kauarinan i nuka(jss) ao ieta(senior) tabebong imwain rungakin ana kainaomata Kiribati n Turai 2011.
Imwin te bokakano n te runga aio ao aikai mwin taian bwi n akea bwin te relay 4×1 ao 4×4.

[table id=1 /]

Anne are e karekea kiribati updates man te katanoata irouia komete.

E katautauaki bwa ena bane ana runga TUC1 JSS nakon te bwakan taai aio, bon ti teuana te bong. Ibukin te bong ae te Kaabong ao TUC2 e na karaoa ana Inter Team n te RKU stadium i Bairiki.

(Visited 1 times, 1 visits today)