Category Archives: Katanoata

katanoata

Katanoata. Te booti e tauraoi ni kabonakoaki. Iai tewana te boti te kai ae 17 te buti abwakina ma intinna te 40hp ae tauraoi ngkai ni kabonakoaki ao e kona…

AirKiribati

New flight schedule for Kiribati.

On August 30th, Air Kiribati in partnership with Solomon Airlines will officially launches new international service connecting Tarawa with Brisbane and Honiara. We are now just weeks away and we…

Katanoata man KPA

by online editor. KIRIBATI PORTS AUTHORITY JOB VACANCY The Kiribati Ports Authority is pleased to invite suitably qualified persons to fill in the vacant positions of; – i) One Project…

TENDER TENDER TENDER.

by Online editor. TENDER! TENDER! TENDER! Outer Island Food and Water Project involves the supply and construction of rain water harvesting system on four selected islands; Beru, Tabnorth, Nonouti and…

E a uki te course iaon KCC01, 02,03.

E a uki ngkai te kabae ara nakon te kooti ke te course iaon KCC01, KCC02 ao KCC03. Aio bon teuana te kooti are e wakinaki ao man kairaki iroun…

vacancy-chauffer (1

by Online editor. Public Service Vacant Post Ministry: MFED Post title: Chauffer Number of Vacancy: 1 Salary Level: L 18-17 Division: MFED   Selection Criteria   Form 6 with Valid…

Katanoata, Katanoata, Katanoata i Kiribati ao te aonaba

Ko kan ataaki ke ni kinaaki tiaki ti iaon Kiribati ikai ma n aban nako te aonaba ake a mena iai kaain Kiribati, ami koraki ke raraomi? Katokai iaon Kiribati…

abemama-sunset

Beautiful sunset on the island of Abemama

On all the islands in Kiribati sunsets could be view beautifully on the islands and Abemama is one catching moment. Abemama island is situated on the equator line across a…

Butaritari bwa te tabo ni kananna.

E a koro bukin ana kainibaire te tautaeka bwa te abamwakoro ae Butaritari e a reke ngkai bwa teuana te tabo irarikinTarawa bwa te tabo ni kannana irouia kaibuke n…