Category Archives: Local Sports

For local sports updates in kiribati

Tebwi ma itiua mwaitia ngkai botaki n takakaro ake a kinaki iroun KNOC.

by online editor Tebwi ma itiua mwaitia ngkai botaki n takakaro ake a kinaki iroun KNOC. Iai 17 botaia botaki n takakaro iaon Kiribati ake a kinaki iroun KNOC bwa…

Pacific Mini Games Selection criteria.

  Article by Ataniman Tamuera Translated by Mataiti Bwbewe. The MWYSA in collaboration with the KNOC this week has now set a selection criteria and draw a clear line and…

KNOC to prepare for the Queen’s Baton relay tour to Maiana.

KNOC to prepare for the Queen’s Baton relay tour to Maiana. Story by Ataniman Tamuera/ku reporter. (translated by Mataiti Bwebwe) A group of KNOC officials have set their plan this…

Te kainibaire iaoia taan ira te Pacific mini games

by online editor Iai ngkai te babaire ae e a tia ao mani wene nakoia taan takakaro ake ana ira te kauaba n te Pacific Mini Game n tokin te…

E teke nangin Maiana irouia kaain te KNOC

by online editor E na borau ana tiim KNOC nakon te Kanimabong aei 20/10 nako Maiana ni kawana ae Tebangetua iaan kakatauraoi imwain butin ana kai ni biri te Ueannaine…

E uruaki te rekoti n te u17 high jump.

By online editor E tei te rekoti ae boou mwin te nako n te takakaro I Ashgabat I Turkmenistan n te takakaro ae te KAA iaon te kiba iroun Lataisi…

E okira Kiribati te Golden Boy

by online editor E a karairaki ana Golden Boy Kiribati ae e rangi ni kinaaki mai imwiin reken ana koora n te kauaaba n takakaro ake a karaoaki I tinanikun…

E eweati te basketball.

by Online editor A kibanako uoman ana taan takakaro te Kiribati Basketball Federation n te Kaabong ae nako 1 n Tebetembwa ni kaea te kataneiai ae te Pacific Youth Leaders…

Ana waaki Badminton ioan Kiribati

E botuku ni kakaea te tokanikai te Badminton. N te bokakano are e karaoaki n te Kaonobong ae nako ibukin kakaean te moanna n te takakaro ae te Badminton ao…

E nang waaki ningai Terunga

by Online editor. Ai ningai ae e nang waaki iai te runga? E korakora ngkai te titiraki irouia taan takakaro n aekan takakaro nako n aron te butibooro, te nete,…