Te Imatang ma…ao Baby whale.

E tuatua te tia anai kantoka nakon te driver bwa e naki katokaki te Imatang bwa e aki kona ni kaekaeka n te taetae ni Imatang,
e aki kuba te driver ma e bon katoka naba.
E titiraki te Imatang,”how much to pay to Bikenibeu from Bairiki?
“driver tera ae taku te Imatang aio ao tera au kaeka nakoina?” Tuangnga kangai nakoina”one million”
E karokoa ana taeka te driver te tia anai kantoka arei ao man tuanga te Imatang are e toka n te bus. “One million”
WHAT? E a kan toki buroon am tia Imatang arei.
Driver tera ae taku te Imatang aio I a butiiiiko imwain ae ko karokoa babau kee?.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

USP annual open day 2012.

What do you call a baby whale?
St Patrick:- A dolphin,
Moroni High school:- a puppy whale,
USP:- a whale,
KGV/EBS:- a tiny whale,
St Patrick:- a Seal,
…anne tabeua kanoan te USP Annual Open Day
quiz questions n te bong are Friday 10/8@ usp kiribati center Teaoraereke.

(Visited 47 times, 1 visits today)