Monthly Archives: November 2014

Te Rebera iaon Kiribati e a reke katokana.

by Online editor. N Te aoraki ae te REEBERA, e riki ngkai bwa teuana mai ibuakon ana tabeaianga te Bootaki ni Kuakua ma Katoki Aoraki ibukin rikirakena ngkai iaon Kiribati….

E a toki n te bong aio aia ukeuke koraki 3-JSC i iaon Kiribati.

E a roko n tokina aia ukeuke ae tabangaki ataein te kauarinan ma inano ke koraki tenua ake a kinaaki n araia ae JSC n te bong aio, Kauabong 4/11/2014….