Daily Archives: January 19, 2015

Weather forecast for Kiribati.

by Online editor. Kiribati Kiribati and Banaba Weather Bulletin issued from NWFC Nadi Jan 181414 UTC. Situation: The Inter-Tropical Convergence Zone [ITCZ] remains slow moving over the northern parts of…

Tauan kanoan te bong 18-19 January 2015.

by Online editor. Warning  NIL Situation  The Inter Tropical Convergence Zone remains slow moving over the Northern part of Northern Line Islands Western Kiribati Northern Islands: Fine apart from brief showers….

E taketenaki SPG irouia kaain te botaki n takakaro ae te Batiketi booro.

by Online editor.   Ao e tabe naba ngkai te botaki n takakaro ae te batiketi booro ni karaoa ana kataneiai ma kaain ana tiim. N maroron te tia kaira…

A roko ana taan ibuobuoki Taekwondo mai Korea.

by Online editor. Aman Peace Corps man te botaki n takakaro ae te Taekwondo mai Korea are a roko n te Moanibong 5 n Tianuare iaon Tarawa. N rokoia nakai…

E riki Taiwan bwa aia tabo aoraki ibukin te mata, te bwairi ao te taninga.

by Online editor.   E katautauaki bwa e na kitana Tarawa n te Kaabong aio 8 n Tianuare temanna te aoraki are e na kaea nangin Taiwan ibukin buokan aorakina….

First Aid Nakoia Kaain te High Court

by Online editor.   E a roko n tokina ana anga reirei te kaibangaki Uraura are e karaoia nakoia kaain te botaki ni mwakuri ae te Kabowi ae Rietata i…