Daily Archives: January 21, 2015

E na kitana Kiribati nako Nauru.

by Online editor.   E bwaro ranin matan Cheng Heng Lee (Arno) are e mwakuri I Temwaiku ni mwanangana ae te livestock n tairikin te Kanimabong 9 Tianuare n te…

E a waaki te bwaka riiti iaon Tarawa.

by Online editor, Bwaka riiti E a tia ni moanaki te bwaka riiti n te Katenibong 14 n Tianuare nakoia taan ababa ake iai aia tabo are e kabonganaaki iroun…

Taraan te bong .

by ONline editor. Kiribati Kiribati and Banaba Weather Bulletin issued from NWFC Nadi Jan 210217 UTC. Situation: The Inter-Tropical Convergence Zone [ITCZ] lies slow moving to the north of Western…

Tauan kanoan te bong aei ao ningabong

by Online editor. Latest Weather and Advisory Information Weather bulletin issued 21st Jan 2015 forecast up to 6pm this morning, Wednesday, 21st Jan 2015 Advisory 04 Spring Tide and Swell…