Daily Archives: May 11, 2015

A roko taan tabletennis mai abatera nakoTarawa.

A katauitaki bwa aana bane n toko waeria irua aikai kaain te Oceania Junior Table tennis chapionship iaon Tarawa n te marae r ei Bonriki n te bong aio te…