A roko taan tabletennis mai abatera nakoTarawa.

A katauitaki bwa aana bane n toko waeria irua aikai kaain te Oceania Junior Table tennis chapionship iaon Tarawa n te marae r ei Bonriki n te bong aio te Moaniong 1/5/15.

Aio teuana te kabo n te aono are e na karaoki iaon Kiribati te moan tai.

N aron ar ee kareka te Kiribati Updates ao e a tia ni buti te bebwa ni kaao nakon tabeua ana rabwata te tautaeka bwa ana kakoaua te kaukuki aio n te Betio/Nnouti mwaneaba are i betio n te moan tairiki aei 7pm.Te tabo ni mwakuri are e na tabeakina aio n ana ietera te tautaeka abon te MWYSA ngkai te sport e bon mena naba iaana.

E na managa reitananko kanoan te kaukuki aio Kiribati Updates inanon te bong aei.

 

 

 

(Visited 18 times, 1 visits today)