Monthly Archives: May 2016

E waak ngkai ana tiim KHC n tuoi onibeeki irarikin auti.

By Online editor. E moa man te wiki ae nako ana kauring te KHC are i Betio naoia taan maeka bwa a nang kanakoi aia man beeki ma 8rarikin aia…

Ana bong ae kakawaki Betio.

by Online editor. Wiikin Betio E raka iaon 200 te koraki ake a roko ni kakoaua ana wiiki Betio are rungaki n te BTC Compound n te kaonobong ae e…

E nang waaki ningai Terunga

by Online editor. Ai ningai ae e nang waaki iai te runga? E korakora ngkai te titiraki irouia taan takakaro n aekan takakaro nako n aron te butibooro, te nete,…

Betio Town Council ma te Aonnaba.

  by Online editor. “Betio Town Coucil Website” E a tangaina nakon te aonnaba BTC. Nei Joyce Kourabi, ao buun te Mayor mai Betio Buatia Romano ngaia are a korea…

E baraki waan te teneti n ana katauraoi.

by Online editor. “E ibwabu te takakaro ae te TENNIS” E teimatoa ni waaki aia kataneiai ataein te Primary n te KNYC n te bong ae te kauabong ao te…

E karaoa ana katabwena te takakaro ae te Basket Ball.

by Online editor. “Katabwenaan te takakaro ae te BasketBall” E karaoa ana katabenako ni kaukuki te tiim n takakaro ae te Kiribati Basketball n te kaabong te wiiki ae nako…

E a kateaki te Aro ae boou iaon Kiribati.

by Online editor. E a tia n I boobonga raoi ngkai aron katean te Aro ae boou iaon Kiribati ae aranaki bwa Harno church. Te I Kiribati are e iangoa…

Kakatauraoi ngkai KIFA imwain kawaran aonnaba.

by Online editor, E tabe ngkai ni kakatauraoi te tina n rabwata ni butibooro iaon Kiribati ae KIFA imwain kawaran aonaba. Te waaki ni kakatauraoi aei are e bon waaki…

vacancy-chauffer (1

by Online editor. Public Service Vacant Post Ministry: MFED Post title: Chauffer Number of Vacancy: 1 Salary Level: L 18-17 Division: MFED   Selection Criteria   Form 6 with Valid…

NER vacancy-Accountant General (1)

by Online editor, Public Service Vacant Post Ministry: MFED Post title: Accountant General Number of Vacancy: 1 Salary Level: L 3 Division: Accounting   Selection Criteria   Master’s Degree in…