Daily Archives: September 22, 2016

Ana manga roko kaain ana tiim ni kuakua Taiwan (ROC) I Kiribati.

by Online editor. A nang toko waeia kaain ana tiim ni kuakua Taiwan (ROC) I Kiribati nakon te namwakaina ae boou, Okitobwa, 2016. Te kauoua n tiim mai I Taiwan…