Monthly Archives: October 2016

E okira Kiribati te Golden Boy

by online editor E a karairaki ana Golden Boy Kiribati ae e rangi ni kinaaki mai imwiin reken ana koora n te kauaaba n takakaro ake a karaoaki I tinanikun…

E motirawa ma te rau Hon speaker Teatao Teannaki.

BY Online editor. E motirawa ma te rau ao ni mena n ana auti I Bairiki Honourable Speaker Teatao Teannaki tabeua te aoa n nako. N aron are e karekea…