A roko i Tarawa ana aobitia te Tikauti ma i tinaniku.

by Online editor.

A katautauaki kautun te botaki n tikauti i tinaniku bwa ana kawarawa te botaki n tikauti i Kiribati n te bong aio te kabong 17th November 2016.

N aron are e oti n ana kainibaire te botaki n tikauti ma i Kiribati ai JR C Pangilinan ma te terekita S Prassana Shrivastava ana toua tanon maraen Bonriki nakon te ingabong iaiobaon baoia te Fiji air n te kiba ae FJ231.

Irua aikai ana bon karoko iroun kautun te tsutaeka ao ni bon karekea naba aia tai ni kaitibo ma ana rabwata n tararua te tikauti iaon Kiribati.

Ana kitana Kiribati nakon te wiki ae na roko 20 n November 2016.

 

(Visited 2 times, 1 visits today)