A tebenanko araia ana meeia Kiritimati.

by Online editor.

A tia ngkai n otinako araia meeia ake a tauraoi ni kuabaia nakoai aaia botanaomata iaon te abamwakoro ae Kiritimati.

N aron are e karekea ana itabon KU iaon Kiritimati ikekei ao e taekinna rinanon ana rongorongo bwa iai ake a tua ni kauaba araia nakon te nakoa ni meeia ao man otinako mwina n aron aikai.

(1) Eretene from Tabwakea 1 ward – works at
KOIL—————————————(1 point)

(2) Bakaia from Tabwakea 2 ward – works at Linnix Power
Generation————-(1 point)

(3) Aniita Tiim Taekiti from Tabwakea 3 ward –
Businesswoman———————-(3 points)

(4) Tawiita Tonganibeia from Banana South ward – works at
KPA——————–(3 points.

Iai te katautau bwa e na karaoaki te rinerine ae tabangaki nakon te bong ae te Kaninmabng 25/11/16.

E ngae n anne ao te rinerine ae tabangaki irouia meei8a iaon Kiribati ae bwanin bon tii tebo taia.

 

(Visited 23 times, 1 visits today)