E a uki te course iaon KCC01, 02,03.

E a uki ngkai te kabae ara nakon te kooti ke te course iaon KCC01, KCC02 ao KCC03. Aio bon teuana te kooti are e wakinaki ao man kairaki iroun Lecturer Torote. Waekoa reitaki ma ngaia n te USP Kiribati ke bon kawaria ibukin bwaninin rongorongona.

Kam rabwa,

Torote.

(Visited 26 times, 1 visits today)