Monthly Archives: February 2017

Taiwan funds AUD$600,000 for support Grant to Teatinimarawa Company Limited project

by Online editor. (by Embassy of the Republic of China (Taiwan) Sand, Gravel and agregate are basic materials for the construction of schools, houses, hospital and so forth. To meet…

E naNg waaki ana kaukuki te TUC iaon te utiboro.

      B E korakora te kakatauraoi ao tekaka wakiri iaon Tarawa Teinainano imwain kaukan te takakaro nakon te kaonobong ae imwaira aio. E taekinna te anna teaobitia man…

A tauaki mwia taan buaka irouia aia koraki i Amerika.

By Online editor. E kanakoa ana kauring ao ni bubuti temanna kaain Amerika nakoia kaain Kiribati riki ake a maeka iaon Betio bwa ngkana a boo ma te rii inanon…

Te katawanou ae raka, Ambassador Donald Lee ma taan kareke rongorngo.

By online editor. Ana katawanou te Ambassador n Taiwan ma taan kareke rongorongo i Kiribati bon ana waaki te aobiti aio ae kakaraoia nakoia taan kareke rongorongo ngkana iai taan mwakuri…