E naNg waaki ana kaukuki te TUC iaon te utiboro.

 

 

 

DSC_0012B

E korakora te kakatauraoi ao tekaka wakiri iaon Tarawa Teinainano imwain kaukan te takakaro nakon te kaonobong ae imwaira aio.

E taekinna te anna teaobitia man te kaawa ae Bairiki bwa ngkai ao ea waaki te kabae ara imwain te kaukuki aio riki ngkai tiim ake a moanna ngaia ake a katautauaki bwa ana tei ibukin TUC nakon te runga are e na kaukaki n raa tokin te ririki aio 2017.

E taekinna riki te aobitia aio bwa nakon te Kaonobong ar imwaira aio ao e na karaoaki tekau,uki ae bubura man ana itera re TUC nakoia kaain te takakaro ae te utiboro.

N te kaawa ae Bairiki ao a tiraua tiim ake a bobotaki kaaina ni kakoroi mwaitia ni katean aia tim imwain te kabae ara.

Mwakoron TUC e bon koromwakeaki ma i Bairiki nako Tanae?

 

 

(Visited 20 times, 1 visits today)