Daily Archives: September 21, 2017

North Korea confirms prep for war is complete.

By online editor. North Korea Confirms Preparation for War With US is Complete September 13, 2017 SatyaRaj 0 Comments Post Views: 69,751 North Korea has warned of “catastrophic consequences” in…

E a waaki manga karaoan te DNC kootiwei are i marenan Bairiki ma Betio.

by online editor. E a tokara ana kateniua ni wiki ngkai te kakamwakuri iaon karaoan te kootiwei are i marenan Bairiki ma Betio n te wiki aio. A taku tabeman…

E nang manga maeu Kiribati Updates moa iaon te internet.

by online editor. E a tia ni matoa ma iroun te ti bwaibwai n te Kiribati Updates bwa n te tI aei moa ao e na kona n ongoraeakinaki ana…