E boitin te ika te nimnai

by Online editor.

E a tia n ribotinaki man te tabo ni Kuakua ma i Nawerewere bwa te ika ae te nimnai are e buti ngkai ni kaboanakoaki iaon Tarawa Teinaninano ma Betio a rawata aika a tia ni nganga iai ao man rin n te Onaoraki ibukin kamarurungakia.

E taeinna temanna te aine are  kana naba te ka aio ae memena i Teaoraereke bwa e korakora angina bwa tiaki ti te bekanako ma e iriana n te anoi, te birito buaka ao man tangira te motirawa ae tau. E raonna n taekinna temanna te mwane ae memena i Biknibeu nakon Kiribati Updates bwa e koaua anne ngaia naba e kana te ika te nimnai ao man tanoi ao ni maraki beka ngaia are e a karoko n te Oo i Nawerewere ma bon te kuba nako naba ngaia bwa n rokona ikekeki n te wiki aio ao a tira naba aomata ake a rin ao ma tangira naba buokaia bwa mwin naba kanakin te ika te nimnai.

E ngae nke iai aika e aki rangi ni korakora angin te nganaga irouia ma a tira ake a eke rinnako naba nkon te Onaoraki ibukin kamarurungakia.

E ngae n anne ao e anga bwanana te tia Koroboki n te Kuakua rinanon te rerio nakon t botanaomata bwa ana katoka kaboan ao kanakin te ika te nimnai bwa e korakora boitinna.

A bon wene naba ngkai tabeman ni kamarururngaki mwin kanakin te ika aio.

 

(Visited 99 times, 1 visits today)