katanoata

Katanoata.

Te booti e tauraoi ni kabonakoaki.

Iai tewana te boti te kai ae 17 te buti abwakina ma intinna te 40hp ae tauraoi ngkai ni kabonakoaki ao e kona n noraki aio I Nanikai iroun Eria Morei tabon Nanikai nako Bairiki. Boona ti $7,000 ao e kona ni kawaraki te owner I Nanikai.

Aran te boti Liahona ao e kona n neweabaki n ana tabo I Nanikai.

Kam rabwa.

………

ELMA Cakeshop! Elma cakeshop!

Keeke ibukin bobotaki, kanuringa, katekeraoi, rekenibong, te mare, MOU, ao butimwaai ma picnic ao are ko bon iangoia.

A tatauraoi ngkai n taainako keeke ni kabonakoaki ibukin bobotaki n aekaia nako iroun ELMA cakeshop n te supermall I Bairiki Tarawa.

Kabaea ngkai am keeke iroura n te supermall ke bon tarebonira iaon te nambwa m73014840 ke bon roko kawarira I Bairiki n te supermall. Ti uki man 8am nakon 9pm. Ni katoa bong.

Kam rabwa ao tia boo ikekei.

(Visited 104 times, 1 visits today)