E aki tebenako aran te tia tei man tuc n te moan karebaoki.

by Online editor.

 

Iai teniman taan kan anga araia n onean mwin Teburoro Tiito ake a taninga ngkai te kauoua ni karebaoki imwin te moan karebaoki ngkoananoa te kabong 19/10 iaon tuc.

N aron are ekaongoaki KU ao naakai bon Mr Taoaba Kaiea, Mr Arobati Brechtefeld ao Nei Tabeta. Imwin te wareware are e karaoaki ni mwaneaban KNYC ngke e tairiki ao a tebenako araia naakai man mwin aia bwi ake a reke irouia ao ni kaetaki ma tuan te rinerine.

Te kauaoki n rinerine e na manga waekoa ni katanoataki nakon te botanaomata ibukia tii kain tuc ae bwanin ibukin katebenakoan aran temanna are ngaia e n aonea mwin Teburoro Tiito.

(Visited 155 times, 1 visits today)