E teke nangin Maiana irouia kaain te KNOC

by online editor

E na borau ana tiim KNOC nakon te Kanimabong aei 20/10 nako Maiana ni kawana ae Tebangetua iaan kakatauraoi imwain butin ana kai ni biri te Ueannaine ke te Queen’s Baton Relay nakon te kawa aio are iaon kawaina ngkai n roko I Kiribati.

Bukin te mwananga aio bwa e na karaoaki te boraraoi imarenaia rabwata aika uoau aika ibukin uotakin te kai aio n rpokona I Kiribati. Tebunginako bon teuana kawaina are e na karoko iai ana kai ni biri te Ueannaine.

(Visited 19 times, 1 visits today)