E a tebenako Taoaba Kaiea bwa te tia tei ae boou n TUC.

by online editor

By Mataiti Bwebwe.

N te ingabong aio, Katenibong 25,2017 ao e a buti te rongorongo bwa mwin te manga rinerine kaua ibukin temanna te tia tei ni mwaken TUC ao n onea mwin te tia tei ngkoa MP Teburoro Tito ao Taoaba Kaiea ngaia are e taua te rine ma ana bwi ae 2340 n tokin te rinerine are ngkoananoa Kauabong 24/10/2017.

Man ana aoboti MOJ ao aio ana katanoata imwin te rinerine are ngkoananoa.

Press Release:

E karaoaki te kauaoki ni manga rinerine ibukin Tarawa Teinaninano n 24 n te namakaina aio ibukin kakaean onean mwin te tia Tei are e butiaina ngkoa. Aio ngkanne mwin te rinerine:

Aika a bae araia               –              17600

Aika a karebaoki –                            6432

Aika aki kamanenaki –                    7

Aika a kamanenaki –                       6335

  1. Taoaba Kaiea 2340
  2. Taabeta Amuera 2159
  3. Arobati Teewe 1836

Mataniwin taan kaira te rinerine ao te Komitin ibukin te rinerine.

Ministry of Justice

August 2017.

N te tai aio ao MP Taoaba Kaiea ngaia are e na manga reita nako mwin ana tai MP Teburoro Tito n tia tei iaon TUC.

Ao ngkami ake kam kan nora mwin te bwi n te rinerine ni mwaken nako TUC e na kanakoaki aio nakon ara kaongora are imwin aei te Kanimabong.

(Visited 40 times, 1 visits today)