Tebwi ma itiua mwaitia ngkai botaki n takakaro ake a kinaki iroun KNOC.

by online editor

Tebwi ma itiua mwaitia ngkai botaki n takakaro ake a kinaki iroun KNOC.

Iai 17 botaia botaki n takakaro iaon Kiribati ake a kinaki iroun KNOC bwa a tia ni bae araia ao man iai naba aia oin tua ake ana kabuta iai aia waaki n takakaro.

E taekinna Rota Onorio nakon KU Ataniman Tamuera bwa e matoa moa araia 17 takakaro ake a kinaki irouia bwa a bae raoi ngkai araia iroura nm te KNOC ao angiia a bon tia ni kinaki iroun aia rabwata ake a bubura I tinanikun Kiribati. Takakaro aikai bon aikai:

Sport                                     National body                 

Archery                                Kiribati Archery Federation

Athletics                             Kiribati Athletics Association

Boxing                                  Kiribati Amateur Boxing Association

Badminton                          Kiribati Badminton Federation

Basketball                           Kiribati National Basketball Federation

Canoeing                             Kiribati National Canoeing Federation

Surfing                                  Kiribati Surfing Association

Table Tennis                       Kiribati Table Tennis Association

Taekwondo                        Kiribati Taekwondo Federation

Handball                              Kiribati Handball Federation

Tennis                                   Kiribati Tennis Federation

Weightlifting                      Kiribati National Weightlifting Federation

Power Lifting                      Kiribati Power Lifting Federation                               Non Olympic sport

Wrestling                             Kiribati Wrestling Federation

Volleyball                            Kiribati National Volleyball Federation

Football                                Kiribati Island Football Association

Touch Rugby                      Kiribati National Touch Rugby

Man botaki n takakaro aikanne ao ti teuana ma ibuakoia ae e tuai kinaki n te Olympic sport.

(Visited 48 times, 1 visits today)