Kiribati weather report

By online editor

Advisory – Below Normal Rainfall: Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months, hence the public is advised to take this message seriously in their daily usage of fresh water and to manage and use their public rainwater tanks wisely. The public is also encourage to provide their full support, assistance and oversight to any rainwater harvesting projects in their respective villages to allow for maximum use of rainfall from time to time.

Today’s weather forecast issued from Kiribati Meteorological Service at 0500am this morning Wednesday 01st November 2017 and valid from 6am up to 6pm for Kiribati group and Banaba.

Situation: A trough of low pressure lies north of Kiribati group.

Kiribati group:
Northern islands:
Light to gentle southeasterly to easterly winds of 1-10kt.
Slight seas.
Today: Partly cloudy with some showers about and north of Maiana, elsewhere mostly sunny.
Tonight: Few showers over most places.

Tarawa:
Light to gentle southeasterly to easterly winds of 1-10kt.
Slight seas.
Today: Partly cloudy with some showers.
Tonight: Showers continuing.

Southern Islands:
Gentle to moderate easterly to northeasterly winds of 6-12kt.
Moderate seas.
Today: Mostly sunny.
Tonight: Partly cloudy.

Banaba Island:
Light to gentle easterly to northeasterly winds of 4-10kt.
Slight seas.
Today: Mostly sunny.
Tonight: Fine apart from brief showers.

Moon Phase:
Full moon on Saturday 04th November 2017.

Tide Predictions: High and Low Tides:

Lo
Hi
Lo
Time
0834am
0246pm
0852pm
Height (m)
0.95
2.47
0.97
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau: E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautuaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai, buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana.

Tauan Kanoan te Bong ibukin te bong aio are katauraoaki man Kiribati Met Service n 0500am Katenibong 01 n Nobembwa 2017 ao ni moa kamanenakina man 6am nakon 6pm ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba.

Te Bwai ae e Riki: E mena ngkai te nang-buaka ae te trough imeangin te Aono n Kiribati.

Ibukin te Aono ni Kiribati:
Te Itera meang:
Te ang ae abebete mai maiaki-mainiku nako mainiku ae 1-10kt.
Taari e na raoi.
Taraan te ngaina aio: E na uananginang teutana ao ni bururu n karau rarikin ao meangin Maiana, nikirana ana riringa angiin te tai.
Taraan te tairiki: Teutana te bururu n karau n angiin taabo.

Tarawa:
Te ang ae abebete mai maiaki-mainiku nako mainiku ae 1-10kt.
Taari e na raoi.
Taraan te ngaina aio: E na uananginang teutana ao ni bururu n karau.
Taraan te tairiki: E kantaningaki te bururu n karau naba.

Te itera maiaki:
Te ang ae matoa tau mai mainiku nako meang-mainiku ae 6-12kt.
Taari e na marebu.
Taraan te ngaina aio: E na riringa angiin te tai.
Taraan te tairiki: E kantaningaki te uananginang teutana.

Ibukin Banaba:
Te ang ae abebete mai mainiku nako meang-mainiku ae 4-10kt.
Taari e na raoi.
Taraan te ngaina aio: E na riringa angiin te tai.
Taraan te tairiki: E na raoi ti te matim n karau teutana.

Kawain Namwakaina:
E na Tanimainiku n te Kaonobong 04 n Nobembwa 2017 .

Katautauan te ore ma te iabuti:

Ora
Iabuti
Ora
Tai
0834am
0246pm
0852pm
Rietana (m)
0.95
2.47
0.97

Assistant Forecaster
Kiribati Met Service
visit us www.met.gov.ki
Reply
Reply all
Forward
NL and Phx weather forecast
Yesterday
Assistant Forecast
Advisory – Below Normal Rainfall: Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months, hence the public is advised to take this

(Visited 6 times, 1 visits today)