Kiribati Weather Forecast

by Online editor.

Advisory – Below Normal Rainfall:  Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months, hence the public is advised to take this message seriously in their daily usage of fresh water and to manage and use their public rainwater tanks wisely. The public is also encourage to provide their full support, assistance and oversight to any rainwater harvesting projects in their respective villages to allow for maximum use of rainfall from time to time.

 

 

Today’s weather forecast issued from Kiribati Meteorological Service at 0400am Saturday 04th November 2017 and valid from 6am up to 6pm for Northern Line islands and Phoenix group.

 

Situation:  The Inter Tropical Convergence Zone with associated clouds remains north of Northern Line Islands.

 

Northern Line Islands.
Washington Island:
Gentle to moderate southeasterly winds of 10-15kt.
Moderate seas.
Today: Mostly sunny.
Tonight: Partly cloudy with brief showers.

 

Fanning Island:
Gentle to moderate southeasterly winds of 10-15kt.
Moderate seas.
Today: Partly cloudy.
Tonight: Partly cloudy with brief showers..

 

Christmas Island:
Gentle to moderate southeasterly winds of 10-16kt.
Moderate seas.
Today: Partly cloudy.
Tonight: Partly cloudy.

 

 

Phoenix Islands:
Gentle to moderate southeasterly winds of 9-15kt.
Moderate seas.
Today: Mostly sunny.
Tonight: Partly cloudy with brief showers.

 

Moon Phase:
Full moon tonight Saturday 04th November 2017.

 

Tide predictions

Christmas Island

  Lo Hi Lo
Time 1127am 0448pm 1029pm
Hght in m 0.06 0.58 0.00


Kanton

  Hi Lo Hi
Time 0640am 1249pm 0706pm
Hght in m 1.16 0.00 1.28

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau: E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautuaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai, buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana.

 

 

Tauan Kanoan te Bong ibukin te bong aei are katauraoaki man Kiribati Met Service n 04:00am  Kaonobong 04 n Nobembwa 2017 ao ni moa kamanenakina man 6am nakon 6pm ibukin te Aono n Raina meang ao te Aono n Rawaki.

 

Te Bwai ae e Riki: E teimatoa n mena te bwariko-nnang ae te ITCZ imeangin te Aono n Raina meang.

 

Te aono n Raina meang:
Teeraina:
Te ang ae matoa tau mai maiaki-mainiku ae 10-15kt.

Taari e na marebu.
Taraan te ngaina aio: E na riringa angiin te tai.
Taraan te tairiki: E na uananginang teutana ao ni matim n karau.

 

Tabuaeran:
Te ang ae matoa tau mai maiaki-mainiku ae 10-15kt.

Taari e na marebu.
Taraan te ngaina aio: E na uananginang teutana.
Taraan te tairiki: E na uananginang teutana ao ni matim n karau.

 

Kiritimati:
Te ang ae matoa tau mai maiaki-mainiku ae 10-16kt.

Taari e na marebu.
Taraan te ngaina aio: E na uananginang teutana.
Taraan te tairiki: E na uananginang teutana naba.

 

 

Te Aono n Rawaki:
Te ang ae matoa tau mai maiaki-mainiku ae 9-15kt.

Taari e na marebu.
Taraan te ngaina aio: E na riringa angiin te tai.
Taraan te tairiki: E kantaningaki te uananginang teutana ao te matim n karau.

 

Kawain Namwakaina:
Te Tanimainiku n tairiki te Kaonobong 04 n Nobembwa 2017.

 

Te Ora ma te Iabuti

Kiritimati

  Ora Iabuti Ora
Tai 1127am 0448pm 1029pm
Rietana m 0.06 0.58 0.00

 

Kanton

  Iabuti Ora Iabuti
Tai 0640am 1249pm 0706pm
Rietana m 1.16 0.00 1.28
(Visited 3 times, 1 visits today)