Kiribati Weather Forecast.

by ONline editor.

Advisory – Below Normal Rainfall:  Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months, hence the public is advised to take this message seriously in their daily usage of fresh water and to manage and use their public rainwater tanks wisely. The public is also encourage to provide their full support, assistance and oversight to any rainwater harvesting projects in their respective villages to allow for maximum use of rainfall from time to time.

 

Spring tide advisory #3:

Tide predictions predict tide level of 2.87 meters at 04:30pm Saturday 04th November 2015. This height could cause inundation to coastal areas and could be worse if accompanied with strong winds and/or swell. The public is advised to take precautions to minimize possible threats.

 

 

Today’s weather forecast issued from Kiribati Meteorological Service at 0500am this morning Saturday 04th November 2017 and valid from 6am up to 6pm for Kiribati group and Banaba.

 

Situation:  The Inter Tropical Convergence Zone lies north of Kiribati group.

 

Kiribati group:
Northern islands:
Gentle to moderate southeasterly to easterly winds of 9-15kt.
Moderate seas.
Today: Partly cloudy with some showers about and north of Butaritari elsewhere fine apart from brief showers.
Tonight:  Few showers about Butaritari elsewhere mostly fine.

 

Tarawa:
Gentle to moderate southeasterly to easterly winds of 9-15kt.
Moderate seas.
Today: Partly cloudy with brief showers.
Tonight: Mostly fine.

 

Southern Islands:
Gentle to moderate easterly to southeasterly winds of 10-14kt.
Moderate seas.
Today: Mostly sunny.
Tonight: Fine weather.

 

Banaba Island:
Gentle to moderate easterly winds of 7-14kt.
Moderate seas.
Today: Mostly sunny.
Tonight: Mostly fine.

 

 

Moon Phase:

Full moon tonight Saturday 04th November 2017.

 

Tide Predictions: High and Low Tides:

Lo Hi Lo
Time 1016am 0430pm 1045pm
Height (m) 0.66 2.87 0.63

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau: E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautuaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai, buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana.

 

Kauring ibukin te Oonia #3:

Iai katautauan rakan te oonia n te bong aio te Kaonobong 04 n Nobembwa 2017 n 04:30pm n te bwakantaai n te rieta ae 2.87 te miita. Te rieta aio, e na kona n karika te tao nako mataniwiin te aba, ao ni kona ni korakora riki ana urubwai ngkana e raonaki ma te ang ao/ke utin naao. A kauringaki aomata bwa a riai n tatauraoi n taobarai kanganga ake a na kona n reke man te iabuti aio.

 

 

 

Tauan Kanoan te Bong ibukin te bong aio are katauraoaki man Kiribati Met Service n 0500am Kaonobong 04 n Nobembwa 2017 ao ni moa kamanenakina man 6am nakon 6pm ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba.

 

Te Bwai ae e Riki: E mena ngkai te bariko-nnang ae te ITCZ imeangin te Aono n Kiribati.

 

Ibukin te Aono ni Kiribati:
Te Itera meang:
Te ang ae matoa tau mai maiaki-mainiku nako mainiku ae 9-15kt.

Taari e na marebu.
Taraan te ngaina aio: E na uananginang teutana ao ni bururu n karau rarikin ao meangin Butaritari, nikirana ana raoi ti te matim n karau teutana.
Taraan te tairiki: Teutana te bururu n karau rirarikin nako Butaritari nikirana ana raoi angiin te tai.

 

Tarawa:
Te ang ae matoa tau mai maiaki-mainiku nako mainiku ae 9-15kt.

Taari e na marebu.
Taraan te ngaina aio: E na uananginang teutana ao ni matim n karau.

Taraan te tairiki: E na raoi angiin te tai.

 

Te itera maiaki:
Te ang ae matoa tau mai mainiku nako maiaki-mainiku ae 10-14kt.

Taari e na marebu.
Taraan te ngaina aio: E na riringa angiin te tai.
Taraan te tairiki: E na raoi.

 

Ibukin Banaba:
Te ang ae matoa tau mai mainiku ae 7-14kt.

Taari e na marebu.
Taraan te ngaina aio: E na riringa angiin te tai.
Taraan te tairiki: E na raoi angiin te tai.

 

Kawain Namwakaina:
Te Tanimainiku n tairiki te Kaonobong 04 n Nobembwa 2017 .

 

Katautauan te ore ma te iabuti:

Ora Iabuti Ora
Tai 1016am 0430pm 1045pm
Rietana (m) 0.66 2.87 0.63
(Visited 5 times, 1 visits today)