Kiribati Weather report.

by Online editor.

Advisory – Below Normal Rainfall:  Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months, hence the public is advised to take this message seriously in their daily usage of fresh water and to manage and use their public rainwater tanks wisely. The public is also encourage to provide their full support, assistance and oversight to any rainwater harvesting projects in their respective villages to allow for maximum use of rainfall from time to time.

 

 

Tonight’s weather forecast issued from Kiribati Meteorological Service at 0400pm Sunday 12th November 2017 and valid from 6pm up to 6am for the Northern Line islands and Phoenix group.

 

Situation:  The Inter Tropical Convergence Zone with associated clouds remains north of the Northern Line islands in the vicinity of Washington Island.

 

Northern Line Islands.
Washington Island:
Light to gentle southeasterly winds of 3-10kt.
Slight seas.
Tonight: Cloudy with some showers.
Tomorrow: Brief showers.

Fanning Island:
Gentle to moderate southeasterly winds of 6-14kt.
Moderate seas.
Tonight: Cloudy with some showers heavy at times.
Tomorrow: Occasional showers.

Christmas Island:
Gentle to moderate southeasterly winds of 10-14kt.
Moderate seas.
Tonight: Mostly fine.
Tomorrow: Mostly sunny.

Phoenix Islands:
Light to gentle northeasterly winds of 4-10kt.
Slight seas.
Tonight: Partly cloudy with some showers.
Tomorrow: Brief showers in the morning becoming mostly sunny.

Moon Phase:
Last quarter yesterday Saturday 11th November 2017.

 

Tide predictions

Christmas Island

  Lo Hi Lo
Time 0721pm 0203am 0724am
Hght in m 0.00 0.67 0.18

 

Kanton

  Lo Hi Lo
Time 0904pm 0314am 0929am
Hght in m 0.00 1.10 0.00

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau: E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautuaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai, buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana.

 

 

Tauan Kanoan te bong ibukin te tairiki aio are katauraoaki man Kiribati Met Service n  0400pm Tabati 12 n Nobembwa 2017 ao ni moa kamanenakina man 6pm nakon 6am ibukin te Aono n Raina meang ao te Aono n Rawaki.

 

Te Bwai ae e Riki: E teimaoa n mena te bwariko-nnang ae te ITCZ imeangin te Aono n Raina Meang n uakaan ma Teeraina.

 

Te aono n Raina meang:

Teeraina:
Te ang ae abebete mai maiaki-mainiku ae 3-10kt.

Taari e na raoi.

Taraan te tairiki: E uananginang ao ni bururu n karau.

Taraan ningabong: E na matim n karau.

 

Tabuaeran:
Te ang ae matoa tau mai maiaki-mainiku ae 6-14kt.

Taari e na marebu.

Taraan te tairiki: E na uananginang ao ni bururu n karau ae kona n korakora n tabetai.

Taraan ningabong: E na bururu n karau angiin te tai.

 

Kiritimati:
Te ang ae matoa tau mai maiaki-mainiku ae 10-14kt.

Taari e na marebu.

Taraan te tairiki: E na raoi angiin te tai.

Taraan ningabong: E na riringa angiin te tai.

 

Te Aono n Rawaki:
Te ang ae abebete mai meang-mainiku ae 4-10kt.

Taari e na raoi.

Taraan te tairiki: E na uananginang teutana ao ni bururu n karau.
Taraan ningabong: E na matim n te moaningabong ao n riringa imwina.

Mwanangan namwakaina:
Te Itibong inano ngkoananoa te Kaonobong 11 n Nobembwa 2017.

Iabuti ao te Ora

Kiritimati

  Ora Iabuti Ora
Tai 0721pm 0203am 0724am
Rietana m 0.00 0.67 0.18

Kanton

  Ora Iabuti Ora
Tai 0904pm 0314am 0929am
Rietana m 0.00 1.10 0.00
(Visited 1 times, 1 visits today)