Kiribati weather report

by Online editor.

Advisory – Below Normal Rainfall:  Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months, hence the public is advised to take this message seriously in their daily usage of fresh water and to manage and use their public rainwater tanks wisely. The public is also encourage to provide their full support, assistance and oversight to any rainwater harvesting projects in their respective villages to allow for maximum use of rainfall from time to time.

 

Tonight’s weather forecast issued from Kiribati Meteorological Service at 0500pm Wednesday 15th November 2017 and valid from 6pm up to 6am for Kiribati group and Banaba Island.

 

Situation: The Inter Tropical Convergence Zone lies north in the vicinity of the Kiribati group and affect most of the northern islands.

 

Kiribati group:
Northern Islands:
Gentle to moderate southeasterly winds of 6-14kt.
Moderate seas.
Tonight: Cloudy with some showers, easing during the night.

Tomorrow: Partly cloudy in the morning followed by mostly sunny.

 

Tarawa:
Gentle to moderate southeasterly winds of 8-14kt.
Moderate seas.
Tonight: Cloudy with brief showers becoming clear later tonight.

Tomorrow: Mostly sunny.

 

Southern Islands:
Light to gentle southeasterly winds of 1-10kt.
Slight seas.
Tonight: Mostly fine.
Tomorrow: Brief showers about Tamana and Arorae elsewhere mostly sunny.

 

 

Banaba Island:
Gentle to moderate southeasterly winds of 7-14kt.
Moderate seas.
Tonight: Partly cloudy.
Tomorrow: Mostly sunny.

 

Moon Phase:
New Moon on  Saturday 18th November 2017.

 

Tide Predictions: High and Low Tides:

Lo Hi Lo
Time 0907pm 0308am 0914am
Height(M) 0.99 2.43 0.91

 

 

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau: E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautuaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai, buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana.

 

Manga rinanoaki tauan Kanoan te Bong n te tairiki aio are katauraoaki man Kiribati Met Service n 0500pm Katenibong 15 n Nobembwa 2017 ao ni moa kamanenakina man 6pm nakon 6am ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba.

 

Te Bwai ae e Riki: E mena ngkai te bwariko-nnang ae te ITCZ n uakaan ma meangin te Aono n Kiribati ao n rooti angiin te Itera meang.

 

Ibukin te Aono ni Kiribati:
Te Itera meang:
Te ang ae matoa tau maiaki-mainiku ae 6-14kt.
Taari e na marebu.
Taraan te tairiki aio: E na uananginang ao ni bururu n karau ma e na kerikaki inanon auan te tairiki.
Taraan te ingabong: E na uti n uananginang teutana n taorimwiaki n te riringa.

 

Tarawa:
Te ang ae matoa tau maiaki-mainiku ae 8-14kt.
Taari e na marebu.

Taraan te tairiki aio: E na uananginang ao ni matim n karau man rikirake n itiaki rimwi n tairiki.
Taraan te ingabong: E na riringa angiin te tai.

 

Te Itera maiaki:
Te ang ae abebete mai maiaki-mainiku ae 1-10kt.
Taari e na raoi.
Taraan te tairiki aio: E na raoi angiin te tai.
Taraan te ingabong: E kantaningaki te matim n karau irarikin Tamana ma Arorae nikirana ana riringa angiin te tai.

 

Ibukin Banaba:
Te ang ae matoa tau mai  maiaki-mainiku ae 7-14kt.
Taari e na marebu.
Taraan te tairiki aio: E na uananginang teutana.
Taraan te ingabong: E na riringa angiin te tai.

 

Kawain Namwakaina:
Te Oti n te Kaonobong 18 n Nobembwa 2017.

 

Katautauan te ore ma te iabuti:

Ora Iabuti Ora
Tai 0907pm 0308am 0914am
Rieta (M) 0.99 2.43 0.91
(Visited 1 times, 1 visits today)