Kiribati weather report.

by Online editor.

Advisory – Below Normal Rainfall:  Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months, hence the public is advised to take this message seriously in their daily usage of fresh water and to manage and use their public rainwater tanks wisely. The public is also encourage to provide their full support, assistance and oversight to any rainwater harvesting projects in their respective villages to allow for maximum use of rainfall from time to time.

 

Swell Advisory#1:

A swell advisory is now in force for the Northern Line Islands and Phoenix group.

The public is advised to take precautionary measures to minimize possible impacts.

 

Today’s weather forecast issued from Kiribati Meteorological Service at 0400am Thursday 16th November 2017 and valid from 6am up to 6pm for Northern Line islands and Phoenix group.

 

Situation:  The Inter Tropical Convergence Zone remains north of Northern Line Islands and extends to the north of Kiribati group.

 

Northern Line Islands.
Washington Island:
Moderate to fresh easterly to southeasterly winds of 15-19kt.
Moderate seas.
Today: Partly cloudy with few showers.
Tonight: Partly cloudy.

 

Fanning Island:
Moderate to fresh easterly to southeasterly winds of 15-22kt.
Moderate to rough seas.
Today: Cloudy with few showers in the morning becoming sunny.
Tonight: Partly cloudy with brief showers.

 

Christmas Island:
Moderate to fresh easterly to southeasterly winds of 15-21kt.
Moderate to rough seas.
Today: Cloudy periods.
Tonight: Partly cloudy with brief showers.

 

 

Phoenix Islands:
Gentle to moderate northeasterly winds of 9-15kt.
Moderate seas.
Today: Sunny apart from brief showers.
Tonight: Mostly fine.

 

Moon Phase:
New moon on Saturday 18th November 2017.

 

Tide predictions

Christmas Island

  Lo Hi Lo
Time 1007am 0323pm 0911pm
Hght in m 0.12 0.58 0.00


Kanton

  Lo Hi Lo
Time 1133am 0543pm 1203am
Hght in m 0.00 1.07 0.03

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau: E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautuaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai, buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana.

 

Utin Naao  Kauring #1:

Iai ngkai te kauring iaon utin naao ibukin te Aono-n-Raina Meang ao te Aono Rawaki.

A kauringaki kain aono aikai bwa a riai n tatauraoi n taobarai kanganga ake ana kona n rootaki iai.

 

 

Tauan Kanoan te Bong ibukin te bong aei are katauraoaki man Kiribati Met Service n 04:00am  Kaabong 16 n Nobembwa 2017 ao ni moa kamanenakina man 6am nakon 6pm ibukin te Aono n Raina meang ao te Aono n Rawaki.

 

Te Bwai ae e Riki: E teimatoa n mena te bwariko-nnang ae te ITCZ imeangin te Aono n Raina meang ao n reitinako meangin te Aono n Kiribati.

 

Te aono n Raina meang:
Teeraina:
Te ang ae matoa tau ao n toka mai mainiku nako maiaki-mainiku ae 15-19kt.

Taari e na marebu.
Taraan te ngaina aio: E na uananginang teutana ao ni bururu n karau teutana naba.
Taraan te tairiki: E na uananginang teutana.

 

Tabuaeran:
Te ang ae matoa tau ao n toka mai mainiku nako maiaki-mainiku ae 15-22kt.

Taari e na marebu man buaka.
Taraan te ngaina aio: E na uananginang ao ni bururu teutana n te moaningabong ma e na rikirake n riringa.
Taraan te tairiki: E na uananginang teutana ao ni matim n karau.

 

Kiritimati:
Te ang ae matoa tau ao n toka mai mainiku nako maiaki-mainiku ae 15-21kt.

Taari e na marebu man buaka.
Taraan te ngaina aio: E na uananginang angiin te tai.
Taraan te tairiki: E na uananginang teutana ao ni matim n karau.

 

 

Te Aono n Rawaki:
Te ang ae matoa tau mai meang-mainiku ae 9-15kt.

Taari e na marebu.
Taraan te ngaina aio: E na riringa ti te matim n karau teutana.
Taraan te tairiki: E na raoi angiin te tai.

 

Kawain Namwakaina:
Te Oti n te Kaonobong 18 n Nobembwa 2017.

 

Te Ora ma te Iabuti

Kiritimati

  Ora Iabuti Ora
Tai 1007am 0323pm 0911pm
Rietana m 0.12 0.58 0.00

 

Kanton

  Ora Iabuti Ora
Tai 1133am 0543pm 1203am
Rietana m 0.00 1.07 0.03
(Visited 5 times, 1 visits today)