Kiribati weather report.

by Online editor.

Advisory – Below Normal Rainfall:  Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months, hence the public is advised to take this message seriously in their daily usage of fresh water and to manage and use their public rainwater tanks wisely. The public is also encourage to provide their full support, assistance and oversight to any rainwater harvesting projects in their respective villages to allow for maximum use of rainfall from time to time.

 

Today’s weather forecast issued from Kiribati Meteorological Service at 0500am this morning Thursday 16th November 2017 and valid from 6am up to 6pm for Kiribati group and Banaba.

 

Situation:  The Inter Tropical Convergence Zone remains north of the Northern islands.

 

Kiribati group:
Northern islands:
Gentle to moderate southeasterly winds of 6-12kt.
Moderate seas.
Today: Cloudy with some showers mostly in the morning about Butaritari elsewhere mostly sunny.
Tonight:  Few showers about Butaritari elsewhere mostly fine.

 

Tarawa:
Gentle to moderate southeasterly winds of 6-12kt.
Moderate seas.
Today: Mostly sunny.
Tonight: Mostly fine.

 

Southern Islands:
Light to gentle easterly to northeasterly winds of 2-10kt.
Slight seas.
Today: Partly cloudy about and south of Beru elsewhere mostly sunny.
Tonight: Fine apart from brief showers.

 

Banaba Island:
Gentle southeasterly winds of 6-10kt.
Slight to moderate seas.
Today: Partly cloudy.
Tonight: Mostly fine.

 

 

Moon Phase:

New moon on Saturday 18th November 2017.

 

Tide Predictions: High and Low Tides:

Lo Hi Lo
Time 0914am 0328pm 0940pm
Height (m) 0.91 2.57 0.91

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau: E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautuaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai, buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana.

 

 

Tauan Kanoan te Bong ibukin te bong aio are katauraoaki man Kiribati Met Service n 0500am Kaabong 16 n Nobembwa 2017 ao ni moa kamanenakina man 6am nakon 6pm ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba.

 

Te Bwai ae e Riki: E teimatoa n mena te bwariko-nnang ae te ITCZ imeangin te Itera meang.

 

Ibukin te Aono ni Kiribati:
Te Itera meang:
Te ang ae matoa tau mai maiaki-mainiku ae 6-12kt.

Taari e na marebu.
Taraan te ngaina aio: E na uananginang ao ni bururu n karau riki n te moaningabong rarikin Butaritari nikirana ana riringa angiin te tai.
Taraan te tairiki: Teutana te bururu n karau rirarikin Butaritari nikirana ana raoi angiin te tai

 

Tarawa:
Te ang ae matoa tau mai maiaki-mainiku ae 6-12kt.

Taari e na marebu.
Taraan te ngaina aio: E na riringa angiin te tai.

Taraan te tairiki: E na raoi angiin te tai.

 

Te itera maiaki:
Te ang ae abebete mai mainiku nako meang-mainiku ae 2-10kt.

Taari e na raoi.
Taraan te ngaina aio: E na uananginang teutana rarikin ao maiakin Beru nikirana ana riringa angiin te tai.
Taraan te tairiki: E na raoi ti teutana te matim n karau.

 

Ibukin Banaba:
Te ang ae abebete mai maiaki-mainiku ae 6-10kt.

Taari e na raoi man marebu.
Taraan te ngaina aio: E na uananginang teutana.
Taraan te tairiki: E na raoi angiin te tai.

 

Kawain Namwakaina:
Te Oti n te Kaonobong 18 n Nobembwa 2017.

 

Katautauan te ore ma te iabuti:

Ora Iabuti Ora
Tai 0914am 0328pm 0940pm
Rietana (m) 0.91 2.57 0.91
(Visited 2 times, 1 visits today)