Category Archives: Editor’s Pick

Am karaki

oti taai n te bong are imwiina, ao a bon maroro bwatintia ma te kaaben ma te kukurei ae bati bwa ai tibwa te moan tai iaon aia kaibuke ae…

H.E sets the tone for his country in the face of Climate Change

by online editor Press Release For Immediate Release H.E sets the tone for his country in the face of Climate Change BONN, GERMANY, NOV 16TH 2017………President Taneti Maamau of the…

Coastal Fisheries Summit in Kiribati.

by online editor. Taeka ni Kaukuki Coastal Fisheries Summit Tobwan-raoi Marin Marawan Nanoan Abamakoro ibukin Kaubwaira Santo Ioteba Center Bikenibeu, South Tarawa 23 October 2017 Te Beretitenti ae ko rine…

H.E President Taneti Maamau of Kiribati supported the Pope’s call on World Leaders

by online editor. Press Release For Immediate Release H.E President Taneti Maamau of Kiribati supported the Pope’s call on World Leaders to regenerate and find more environmental ways to managing…

H.E gets personal chats with Kiribati’s prisoners in Italy

by online editor. Press Release For Immediate Release H.E gets personal chats with Kiribati’s prisoners in Italy ROME, ITALY, NOV 13TH 2017………President Taneti Maamau went behind bars on Sunday extending…

Te Nati ni boiarara, am karaki ni kakibotu.

by online editor Am karaki ae boou. Te Nati ni boiarara-e koreaki ao man warekaki iroun Iareto Kabunare. TE NATI NI BOIARARA (E oteaki man koreaki iroun Iaareto Kabunare) Ko…

E nang manga maeu Kiribati Updates moa iaon te internet.

by online editor. E a tia ni matoa ma iroun te ti bwaibwai n te Kiribati Updates bwa n te tI aei moa ao e na kona n ongoraeakinaki ana…

A kurati ao e kabuanibwai maeuna.

by Online editor. Kabuanibwai n te Kawai. E toki maeun te rorobuaka ae Tekammwa Taburaa, 23 ana ririki ni maeu, n karangainan te Katenibong 13/01/2015 imwin untaban ana kaa ma…

Te Imatang ma…ao Baby whale.

E tuatua te tia anai kantoka nakon te driver bwa e naki katokaki te Imatang bwa e aki kona ni kaekaeka n te taetae ni Imatang, e aki kuba te…

E a tio ana buraeki n tokanikai Kiribati ibukin ana ka 33 ni kainaomata 2012.

E uti n tio ana buraeki Kiribati n te ingabong aio 12/7/2012 n te RKU stadium are i Bairiki. Man iteran onoua n te ingabong nte Kaabong aio ao a…