Category Archives: Editor’s Pick

E ubaranako ana auti ni katantan KGV/EBS n te Inter school

Ni korakoran te karau are e orea aon Tarawa Teinanno ma Betio ni moaningabongin te Kabong 5/7/1012 ao e a ranganko ana auti ni katantan te reirei ae kGV/EBS ni…

E roo karawa n tain te Inter school i Tarawa

E uti ni kanamakinaki ao man kaoauaki bwa e na bon tara ni bong buaka kanoan te bong aio te kabong ngkai e neborake rootongitongin karawa n te nang are…

E a nako kain te Inter school

N te ingabong aio te kabong ae 5/7/2012 ao e a kibe nanon te marae are rku Baiirki ni bukamaruan ana bong te KISSAC ke te kauaba n te track…

E nang waaki ana finals te Taotin TUC Cup nakon te Kaonobong aio.

E a tia mwin aia kabo rabwata n takakaro ae te butiboro iaon TUC ma i Tanaea nako Bairiki n te karinan ae te Division 1, 2, 3, 4, 5…