Category Archives: Local Education

For News coverage on Education in Kiribati

Usp-launch-incountry

USP Fiji launched BSc degree for teachers in Kiribati – KU Radio TV

USP Fiji launched BSc degree for teachers in Kiribati, General Sec Tessie L guest of honor to the event at usp board room USP Kiribati last Tuesday 13/11/17 at 10am…

A RIAI TAAN REIREI N ANGANAKI TE INAOMATA N AIA WAAKI N ANGA REIREI

by Online editor   Te boto ni iango ni kauringan aia bong Taan Reirei n te aonnaba n te ririki aei e kangai n te taetae ni Imatang: “Teaching in…

The national exams begins for lower forms

The national exams begins for lower forms. By Mataiti Bwebwe/KU reporter The first Oral part of the English language exam for form 3 students across the nation begins today Friday…

E a waaki ngkai te ukeuke ni kabwaati irouia koraki teniua.

by Online editor E waaki ni moaningabongin te bong aei te Kanimabong 20/10 te ukeuke n te oral iaon te taetae n Imatang nakoia koraki tenua Form 3 iaon Kiribati…

E a uki te course iaon KCC01, 02,03.

E a uki ngkai te kabae ara nakon te kooti ke te course iaon KCC01, KCC02 ao KCC03. Aio bon teuana te kooti are e wakinaki ao man kairaki iroun…

A reke aia bebwa teningaun mwaitia n te taetae n Imatang n te KIT

by Online editor Teningaun mwaitiia ataei n aine ao ataeinmwane ake a tia n reke aia beeba man Kiribati Institute Technology mai imwiin reiakinakiia aron te mwakuri ma karababan riki…