Category Archives: Local Sports

For local sports updates in kiribati

Kiribati soccer players

E taua te moanna North Tarawa n Pool A

Eutan Tarawa ke North Tarawa ngaia are a rianako ana bwi imwin aia bokakano iaon te boro 2014 ni moan te namwakaina ae nako n te marae n takakaro are…

DSC_0088

E nang waaki Pool B nakon te Kaonobong aio.

A roko angiia abamwakoro n te wiki ae nako ake kaain Pool B ibukin bukamaruan te Bokakano iaon te boro 2014 n tauraoi nakon te kaukuki nakon te Kaonobong ae…

Kiribati Soccer Teams

E a waaki ana Bokakano iaon te boro 2014 te KIFA.

E rebwe te boro irouia taan takakaro imwin tewenakoana man te stadium iroun te irua ae rine Nei Bakura Ngutu ni mwakena iai kaukan te runga irouia kaain Pool A…