Category Archives: News

Taiwan Mobile Medical Mission to arrive in Tarawa on 23rd March 2017.

By online editor. Date: 17/03/2017 Press Release Taiwan Mobile Medical Mission is coming The first Taiwan Mobile Medical Mission in the year 2017 will arrive South Tarawa on 23 March…

Taiwan funds AUD$600,000 for support Grant to Teatinimarawa Company Limited project

by Online editor. (by Embassy of the Republic of China (Taiwan) Sand, Gravel and agregate are basic materials for the construction of schools, houses, hospital and so forth. To meet…

E naNg waaki ana kaukuki te TUC iaon te utiboro.

      B E korakora te kakatauraoi ao tekaka wakiri iaon Tarawa Teinainano imwain kaukan te takakaro nakon te kaonobong ae imwaira aio. E taekinna te anna teaobitia man…

A tauaki mwia taan buaka irouia aia koraki i Amerika.

By Online editor. E kanakoa ana kauring ao ni bubuti temanna kaain Amerika nakoia kaain Kiribati riki ake a maeka iaon Betio bwa ngkana a boo ma te rii inanon…

Te katawanou ae raka, Ambassador Donald Lee ma taan kareke rongorngo.

By online editor. Ana katawanou te Ambassador n Taiwan ma taan kareke rongorongo i Kiribati bon ana waaki te aobiti aio ae kakaraoia nakoia taan kareke rongorongo ngkana iai taan mwakuri…

TEEI MOA

By online editor TEEI MOA E barongaki iroun Baibuke Tauro. Man ana mwamwannano Lidy Sysener man Relationship Remedy. Makoro 1 Te aomata ae te aine e karikaki iroun te Atua…

tender tender tender

Tby online editor ETENDER! TENDER! TENDER! Outer Island Food and Water Project involves the supply and construction of rain water harvesting system on four selected islands; Beru, Tabnorth, Nonouti and…

Taiwan medical team from Mackay Memorial Hospital visit Kiribati.

by Online editor. Embassy of the Republic of China (Taiwan) Taiwan Medical Mobile Mission Fulfills its Duties Taiwan medical mobile mission dispatched by Mackay Memorial Hospital (MMH) and led by…

A tebenanko araia ana meeia Kiritimati.

by Online editor. A tia ngkai n otinako araia meeia ake a tauraoi ni kuabaia nakoai aaia botanaomata iaon te abamwakoro ae Kiritimati. N aron are e karekea ana itabon…

A kuneaki riia I-Amerika riki I Betio.

by Online editor. Ea tia ni kamatoaki irouia naake a kunei rii aika a maenako bwa bon riia I-Amerika n tain te kauoua ni buaka n te aonaba iaon Betio…