Category Archives: Editor’s Pick

E nang manga maeu Kiribati Updates moa iaon te internet.

by online editor. E a tia ni matoa ma iroun te ti bwaibwai n te Kiribati Updates bwa n te tI aei moa ao e na kona n ongoraeakinaki ana…

A kurati ao e kabuanibwai maeuna.

by Online editor. Kabuanibwai n te Kawai. E toki maeun te rorobuaka ae Tekammwa Taburaa, 23 ana ririki ni maeu, n karangainan te Katenibong 13/01/2015 imwin untaban ana kaa ma…

Te Imatang ma…ao Baby whale.

E tuatua te tia anai kantoka nakon te driver bwa e naki katokaki te Imatang bwa e aki kona ni kaekaeka n te taetae ni Imatang, e aki kuba te…

E a tio ana buraeki n tokanikai Kiribati ibukin ana ka 33 ni kainaomata 2012.

E uti n tio ana buraeki Kiribati n te ingabong aio 12/7/2012 n te RKU stadium are i Bairiki. Man iteran onoua n te ingabong nte Kaabong aio ao a…

E ubaranako ana auti ni katantan KGV/EBS n te Inter school

Ni korakoran te karau are e orea aon Tarawa Teinanno ma Betio ni moaningabongin te Kabong 5/7/1012 ao e a ranganko ana auti ni katantan te reirei ae kGV/EBS ni…

E roo karawa n tain te Inter school i Tarawa

E uti ni kanamakinaki ao man kaoauaki bwa e na bon tara ni bong buaka kanoan te bong aio te kabong ngkai e neborake rootongitongin karawa n te nang are…

E a nako kain te Inter school

N te ingabong aio te kabong ae 5/7/2012 ao e a kibe nanon te marae are rku Baiirki ni bukamaruan ana bong te KISSAC ke te kauaba n te track…

E nang waaki ana finals te Taotin TUC Cup nakon te Kaonobong aio.

E a tia mwin aia kabo rabwata n takakaro ae te butiboro iaon TUC ma i Tanaea nako Bairiki n te karinan ae te Division 1, 2, 3, 4, 5…