Category Archives: Te Karaki

Te Karaki are stories composed and written by Kiribati native authors which depict Kiribati life, culture , myth or tales, past history and creativity for your entertainment purpose only.

Te Nati ni boiarara, am karaki ni kakibotu.

by online editor Am karaki ae boou. Te Nati ni boiarara-e koreaki ao man warekaki iroun Iareto Kabunare. TE NATI NI BOIARARA (E oteaki man koreaki iroun Iaareto Kabunare) Ko…

E tebera matana te b’aitari iroun Iaareto kabunare.

          By Online editor. E nang manga nako kain te wareware nakon te kauoau ni karaki are e karioaki ao man koreaki iroun ara tia koro…

E taenoa te tangira….

E TAENOA TE TANGIRA (Oteaki man koreaki iroun Iaareto Kabunare) E borau temanna te kaimoa ae arana Karatu ae nako Mwakin iaon te kaibuke ae MV Naauru. Ngke roko ikekei…

“E taenoa te tangira”

Atun teuana te karaki “E taenoa te Tangira” are e koreaki ao m,an kabobongaaki iroun temanna te I-Kiribati ao man anga ana kariaia bwa ena katokaki n te Kiribati Updates…