Category Archives: Uncategorized

E itiwewe kaain te clinic are i Betio

By online editor. Te onaoraki ngkoa ae ataaki bwa e a bon onrake naba nanona irouia aoraki e akea moa kaaina ngkai. N te rongorongo ao aoraki iaon Betio e…

Teniman taan koroboki aika a boou, n te OB, PSO ao te Labour.

by Online editor. Press Release from the Office of the President. Bairiki Tarawa-Kiribati. For Immediate Release Government Appoints New Secretaries Bairiki, Tarawa, 9 June,2015—His Excellency President Anote Tong has appointed…

E anga $100,000.00NZ nakon te Onaoraki i Nawerewere

by Online editor. Handing Over (Nz Donates over $100,000 for Survey on Non-communicable Diseases.) Ea tia te tautaeka n Nutiran n anga nakon te tautaeka n Kiribati te mwane ae…

A ukinako mataroan reirei iaon Kiribati ibukin te kateniua n teem 2014

by Online editor. Rongorongon Abara 8-08-14 .A manga uki katen n te ririki aei mataroan reirei nako ibukiia reirei ni kabane iaon Kiribati irouia moanrinan, JSS ao kaurinan n reirei….

Drivers ma aia tabo n raibwake

Tabonkabwauea bon teuana ma ibuakoia taabo ake a kinaaki n taai nako ibukin aia raibwake inanaon aia tai ni butibuti inanaon kawain te botanaomata. E noraki bwa e teimatoa kabonganakin…

Aki roko n taia tabeua bwaai ni kainaomata mai tinaniku.

E bure aia kauti tabeman inanon wikin te kainaomata ae nako aio n aki rokon aia bwai ake a kaoi ma itiniku ibukin te bukamaru ni kainaomata ae nako aio…

E raka mwaitia taan kamwarake i Bairiki n te Kainaomata 2014.

N te kauabong aei ao iai noran rakan taian mwakete ke Auti ni Mwakete ake a katobibia te marae ao n teibaba naba irarikin te kawai. N te moanibong ao…

Ana bokakano KIFA irouia kaain Pool B

Ana boo kakano KIFA irouuia kaain Pool B ni moan wikin te namwakina ae June te ririki aio e a tia n roko n tokina. E waaki  nako naba ngkai…